Kom jij naar onze algemene ledenvergadering?

Het schooljaar komt weer ten einde en dat betekent dat het voor ons weer tijd is om de Algemene Ledenvergadering (ALV) te organiseren. Tijdens de ALV zullen wij terugblikken op het afgelopen studiejaar en de activiteiten die wij als vereniging hebben ondernomen. Daarnaast vindt er ook nog een stemming plaats voor het bestuur dat komend schooljaar onze studievereniging gaat leiden.

Jij bent van harte uitgenodigd om dinsdag 7 juni de ALV bij te wonen in het Studielandschap om 19:00 uur. Onderstaand kunnen jullie de agenda van deze ledenvergadering inzien en lezen over de kandidaten voor het nieuwe bestuur.

Agenda

De agenda van de algemene ledenvergadering kent de volgende punten:
a.       vaststelling van de notulen van de vorige algemene ledenvergadering
b.       jaarverslag van het bestuur
c.        verslag van de kascommissie
d.       decharge van het bestuur 
e.        vaststelling van de contributies
f.        vaststelling van de begroting
g.       benoeming bestuursleden 
h.       benoeming commissieleden
i.        rondvraag

Kandidaten voor het Twaalfde bestuur der Studievereniging FACT

Bart Buijs: Bart Buijs is de kandidaat om voorzitter te worden van Studievereniging FACT. Bart zit momenteel in zijn tweede leerjaar en loopt momenteel stage in Amsterdam. Hij volgt de Advertising richting en heeft heel veel zin om volgend jaar mooie activiteiten te organiseren met de studievereniging. Bart heeft het afgelopen jaar meegeholpen bij de activiteitencomissie, om weer de leukste feestjes te organiseren na corona.

Maaike van Liempd: Maaike van Liempd is de kandidaat om Commissaris te worden van Studievereniging FACT. Maaike zit momenteel in haar derde leerjaar en kijkt ernaar uit om volgend jaar aan de slag te gaan als Commissaris. Maaike is punctueel en strict en zorgt ervoor dat taken uitgevoerd worden. Maaike is afgelopen jaar ook actief geweest binnen de activiteitencommissie en heeft een ondersteunende rol gehad voor onze huidige commissiecoördinator.

Anouk Gooskens: Anouk Gooskens is de kandidaat om secretaris te worden van Studievereniging FACT. Anouk zit momenteel in haar derde leerjaar en heeft de afgelopen twee jaren de promotiecommissie geleid. Anouk is gestructureerd en gaat planmatig te werk wat er voor zorgt dat de taken op de juiste manier worden uitgevoerd.

Simone Gerritsen: Simone Gerritsen is de kandidaat om penningmeester te worden. Simone zit momenteel in haar derde leerjaar en heeft het afgelopen jaar de Externe Commissie geleid en heeft daarvoor haar bijdrage geleverd aan de wervingcommissie. Simone werkt heel precies en nauwkeurig, iets dat haar taak als penningmeester ten goede komt. Daarnaast heeft Simone ook haar bijdrage geleverd aan de Lustrumcommissie.

Wij hopen jullie op 7 juni terug te zien op onze ALV.

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Translate